Rezervačný formulár

  Name/Meno a priezvisko (povinné)

  Email (povinné)

  Telephone number/Telefón

  Number of persons/Počet osôb

  Arrival/Príchod

  Exit/Odchod

  Reservation of apartment/Rezervácia apartmánu:

  Your message/Vaša správa

  Ochrana osobných údajov/Protection of personal data

  [wpgdprc "* Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a tiež v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. By submitting the form I agree with the processing of personal data in accordance with Act 18/2018 Coll. on the protection of personal data Protection of personal data "]


  Akceptujem


  Odoslať